17. märts 2023

 EST:

Võistluskutse

Eesti Laevamodellistide Liit koos Tondiraba Huvikooliga kutsub Teid osa võtma

Tondiraba Huvikooli võistluslusest noortele laevamudelismis

25. märtsil 2023. aastal Järveotsa Gümnaasiuni basseinis .  asukohaga: Järveotsa tee 31, Tallinn.

Registreerimine alates 10.00 ja koopiamudelite hindamine 11.00. Võistlus-stardid basseinis alates 12. Võistlus toimub mudeliklassidele:  EH-600, EH-1250, EK-600, EK-1250,  F2A, F2B, F4A, ECO- Mini expert, ECO-Mini standard  ja vabaklass  Free -500.

Startide järjekord basseinis:

·         Võidusõiduklassid ECO mini standard, ECO mini expert, Free – 500 esimene sõit.

·         Koopiamudelid EH-600, EH-1250, EK-600, EK-1250

·         Võidusõiduklassid ECO mini standard, ECO mini expert, Free – 500 teine sõit.

·         Raadio-juhitavad koopiamudelid F2A, F2B, F4A

·         Kui jõuab, võidusõiduklassid ECO mini standard, ECO mini expert, Free – 500 kolmas sõit.

Osalejate vanuse ülempiir 18 eluaastat k.a.

Vabaklassis võib osaleda paadiga mille kogupikkus ei ületa 500 mm ja ei vasta ECO paadiklasside reeglitele. Võistlusformaat: 2 poi distants, sõidetakse päripäeva 2 (3) starti, kahe parema stardi tulemus summeeritakse. Ühe stardi sõiduaeg 4 minutit.

Stardimaks 10 EUR ja ELML liikmemaks 5 EUR noortele tasutakse kohapeal.

Palun teha eelregistreerimine 24. märtsini  (teatada võistleja nimi ja mudeliklass) aadressil  vedehhin@gmail.com

Võistlustele tulles on vajalik omada basseinis liikumiseks  sobilikke vahetusjalatseid.

Võidusõidu mudelid peavad olema varustatud standardsete numbriplaatidega.

Korraldajad ja lisainfo: Pavel Vedehhin 56455708;    Toomas Torv 5045353


RUS:

                                                               Приглашение:

Союз Судомоделистов Эстонии совместно с Tondiraba Huvikool приглашает всех желающих принять участие в

Первенстве Tondiraba Huvikool по судомоделизму среди юношей

25. марта 2023. г. в бассейне Järveotsa Gümnaasium по адресу: Järveotsa tee 31, Tallinn

Начало регистрации в 10.00, стендовая комиссия для моделей-копий в 11.00.

Начало стартов в бассейне в 12.00.

 Соревнования проводятся в следующих классах:  EH-600, EH-1250, EK-600, EK-1250,  F2A, F2B, F4A, ECO- Mini expert, ECO-Mini standard, свободный класс Free -500.

Порядок стартов:

·         ECO-Мini standard, ECO-Мini expert, Free – 500 первый заезд.

·         EH-600, EH-1250, EK-600, EK-1250

·         ECO-Мini standard, ECO-Мini expert, Free – 500 второй заезд.

·         F2A, F2B, F4A

·         ECO mini standard, ECO mini expert, Free – 500 третья гонка (если будет необходимость и возможность)

Возрастное ограничение для участников: 18 лет включительно.

В свободном классе Free – 500 могут принимать участие модели любой конструкции длиной не более 500 мм и не соответствующие правилам постройки моделей класса ЕСО. Соревнования состоят из двух заездов по 4 минуты вокруг двух буёв по часовой стрелке. Дистанция 2 буя, 2 (3) старта проводятся по часовой стрелке, суммируются результаты двух лучших стартов. Время движения на один старт 4 минуты.

Стартовый взнос в размере 10 евро и членский взнос ELML в размере 5 евро для молодежи оплачиваются на месте.

Пожалуйста, сделайте предварительную регистрацию до 24 марта (сообщите имя участника и класс модели) по адресу:

vedehhin@gmail.com

В бассейне требуется сменная обувь!

Скоростные модели должны быть снабжены стандартными стартовыми номерками!

Организация и дополнительная информация:

Pavel Vedehhin +372 56455708;    

Toomas Torv +372 5045353


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar